فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-7

---------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

اسطوره‌های برجسته در شعر احمد دحبور

9-32

سعیده سبزواری، فریبرز حسین‌جانزاده و محمد شایگان‌مهر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی سنجشی تقابل شهر و روستا در شعر محمدرضا عبدالملکیان و احمد عبدالمعطی حجازی

33-59

صابره سیاوشی و صغری میرسالاری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی اجتماعیات در شعر سیّد اشرف‌الدّین گیلانی و محمود سامی البارودی

61-82

فرزاد بالو و سیّده فاطمه امینی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نقد موازنه‌ای ساختار و محتوای مدح در دو قصیدۀ عربی

83-99

علیرضا حسینی و زهرا صابری‌نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی شعر دینی محتشم کاشانی و معروف عبدالمجید

101-128

عزّت ملاابراهیمی، مسعود باوان‌پوری و حدیثه متولّی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نقد و بررسی ردّ پای شعر فرنگی در شعر «یاد آر زِ شمع مردۀ» دهخدا

129-147

مسعود دهقانی و محمد پاشایی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله