فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1 - 10

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مقایسه تطبیقی روایت در رمان چراغ را من خاموش می کنم و دفترچه ممنوع بر اساس آرای ژرار ژنت

11 - 29

رقیه وهابی دریاکناری و مریم حسینی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تاثیر اندیشه های فلسفی تی.اس.الیوت بر دیدگاه های اجتماعی صلاح عبدالصبور با تاملی در سرزمین هرز و سوگنامه حلاج

31 - 48

علی سلیمی ، جمشید باقر زاده و شهریار باقر آبادی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نگاهی بر تاثیرپذیری ناظم حکمت از خیام و مولوی

49 - 63

یعقوب نوروزی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مضامین مشترک در چهار رمان مکاتبه ای«نامه های ایرانی»،«رنج های ورتر جوان»؛«نامه های عاسقانه یک پیامبر»،«مجنون لیلی»

65 - 83

محمد تقی یونسی رستمی و آرزو عبدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر ایران عصر مشروطه و عراق عصر نهضت(بررسی موردی اشعار بهار،پروین اعتصامی،نسیم شمال و معروف رصافی،جواهری،صدقی زهاوی)

85 - 109

محمودرضا توکلی محمدی و مصطفی حیدرزاده

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مفاهیم فقر،عشق و مرگ در داستان های زنی که مردش را گم کرد از صادق هدایت و الجزاء اثر مصطفی لطفی المنفلوطی

111 - 119

یدالله ملایری و یونس مرادی جعفرلو

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی پایداری های مقایسه ای به عنوان واحد های زبانی نشانه دار شده فرهنگی؛مقایسه موردی پایداری های توصیف کننده گفتار

121 - 133

شلیر ابراهیم شریف

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مطالعه تطبیقی اسطوره سیاه گالش در ادبیات کهن ایران و بین النهرین

135 - 149

غلامرضا خلعتبری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

151 - 164

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله