فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-7

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی فرایند پالایش هستی در اساطیر ایران و بین‌النّهرین

9-28

لیلا هاشمیان و مجتبی سلطانیان

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مرگ و زندگی در اشعار ابوالعلاء معرّی و شوریدۀ شیرازی

29-53

محمودرضا توکلی محمدی و محسن اصغری پهلوان

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بینامتنیت قرآن و حدیث در مدیحۀ نبوی ابن‌داغر حلّی

55- 78

حسن مجبدی و راضیه رزم آرا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

موارد استعمال «زوج و إمراه» در قرآن و شبهات پیرامون آن

79-100

نسرین انصاریان

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر بهزاد کرمانشاهی و محمدمهدی الجواهری

101-120

کطیور زیرکساز و عطا الماسی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مقایسۀ تطبیقیِ «Climax» در بلاغت انگلیسی و «ارتفاع» در بلاغت فارسی

121-133

یاسر دالوند

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

135-148

-------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله