فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

8-1

-----------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

خوانش تطبیقی رمان‌های اجتماعی معاصر بر اساس مؤلفه‌های نوشتار زنانه: موردپژوهانۀ رمان‌های لم نعد جواری لکم و زیر بال‌های غم

32-9

فرشته جمشیدی و یحیی معروف

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی چگونگی فهم متن ادبی از نگاه میرجلال‌الدّین کزّازی و پُل ریکور

56-33

میرجلال‌الدّین کزّازی و محمدباقر منصورزاده

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی سبک شخصی روایی در رمان‌های بیوتن اثر رضا امیرخانی و عمارت یعقوبیان از علاء الأسوانی

78-57

مهدی اسماعیلی، محمدباقر شهرامی و عبدالعلی آل بویه

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نقد و بررسی و تطبیق تصویری «عشق زمینی» در اشعار صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب البیاتی و احمد شاملو

100-79

سکینه صارمی گروی و سید حسین سیدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

سنجش خویشکاری پرستار در شاهنامۀ فردوسی و اودیسۀ هومر

120-101

اسفندیار نریمانی و روح‌اله رضاپور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی وطن در شعر محمد ماغوط و محمدتقی بهار

140-121

رحیم انصاری‌پور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مؤلفه‌های هویت ملّی و قومی در اشعار محمدرضا شبیبی و محمد‬تقی بهار

141-160

ابوالحسن امین مقدسی و تغیرید زعیمیان

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

161-176

------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله