فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

6-1

--------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

1. بررسی تطبیقی مفهوم قدرت فوکو در اشعار «کوه سفیدِ» شلّی و «دماوندیۀ» بهار

31-9

ناصر ملکی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

2. نگرشی تطبیقی به شخصیت و شخصیت‌پردازی در «لکه‌ها» از زویا پیرزاد و «مژک‌دار کفش‌دار» از ویکتوریا توکاروا

55-33

مهناز نوروزی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

3. تطبیق و تحلیل دو مؤلفۀ رمانتیسم در شعر شیرکو بی‌کس و سیّد علی صالحی

78-57

عباس باقی‌نژاد و سیّد اسلام دعاگو

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

4. بررسی تطبيقی نوستالژی در اشعار عبدالوهاب البياتی و احمد شاملو

97-79

عیسی زارع درنیانی، جواد رنجبر و شه‌دخت ایمانی‌پور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

5. بررسی و تطبیق سه مؤلفۀ معنایی «آزادی»، «عشق» و «وطن» در اندیشۀ ایلیا ابوماضی و قیصر امین‌پور

121-99

سکینه صارمی گروی و خلیل پروینی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

6. نگاهی به نسخ خطی و ترجمه‌های «تاریخ رشیدی»

136-123

اسلام چمنی و بهروز بیک‌بابایی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

7. بررسی تطبیقی «مالون می‌میرد» اثر ساموئل بکت و «زنده‌به‌گور» اثر صادق هدایت، با تأکید بر نظریۀ روانکاوی آروین یالوم

155-137

زهرا کوشکی، محمد خسروی شکیب و صفیه مرادخانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله