فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-8

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی تحول ساختاری وزن و قالب در شعر سنّتی عربی و فارسی

9-30

مسعود باوان‌پوری، خلیل بیگ‌زاده و نرگس لرستانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

سلوک معنوی در دو کتاب قلعه، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری و مجموعه‌اشعار سهراب سپهری بر اساس روش جامعه‌شناختی کلود دوشه

31-52

صفورا ترک لادانی، نگین طباطبائی و نسرین یوسفیان

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

درآمدی توصیفی تحلیلی بر شعر تعلیمی در دیوان ابوالفتح بُستی و سعدی شیرازی

53-68

تورج زینی‌وند و مهدی ابراهیمی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تحلیل فرایند شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامۀ «شب روی سنگفرش خیس» و «یَومٌ مِنْ زَمانِنا» بر اساس نظریات مانفرد فیستر

69-85

اکرم رضائی و احمدرضا صاعدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستان‌های عبدالتّواب یوسف و مصطفی رحماندوست (بررسی موردی داستان خرگوش باهوش و داستان گرگ و خرگوش)

87-109

احمد امیدعلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی کارکردهای تکواژ «What» در زبان انگلیسی و «ما» در زبان عربی

111-125

علی اسودی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

واکاوی مؤلفه‌ها و اصول رئالیسم در رمان استخوان‌های خوک و دست‌های جذامی اثر مصطفی مستور

127-146

وحید سجادی‌فر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله