فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

9-1

-----------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی درون‌مایه‌های شعر بُشری بستانی و ژاله اصفهانی در دو بُعد سیاسی و اجتماعی

36-11

علی باقر طاهری نیا، ابوالحسن امین مقدسی و حسین الیاسی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

چگونگی ترجمۀ عنصر فرهنگی «فرهنگ مادّی» در ترجمه‌های عربی به فارسی با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک

56-37

فاطمه کیا دربندسری و حامد صدقی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نگاهی تطبیقی به اشتغال بانوان و پیامدهای آن در دو رمان «عادت می‌کنیم» زویا پیرزاد و «بنات‌الرّیاض» اثر رجاء عبداالله الصانع

76-57

سودابه شفیع زاده، سید مهدی نوری کیذقانی و حسین میرزایی نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسي اشعار مستوره‌ اردلان و پروين اعتصامي و مقايسه و تحليل سبك شعري آنان

94-77

عبدالله طلوعی آذر و محی الدّین امجدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی درون‌مایۀ «مرگ» و «معاد» در شعر فریدون مشیری و جان دان

114-95

ناصر ملکی و پویا غلامعلی پور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تقابل زبان فارسی و زبان تالشی در آموزش دوزبانه‌ها

126-115

کیومرث خان بابازاده

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مقایسۀ تطبیقی خمریات عرفانی ابن‌فارض و حکیم نزاری قُهستانی

148-127

رضا جلیلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

162-149

---------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله