فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-9

----------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نوستالژی فردی‌ و اجتماعی در اشعار محمدحسین شهریار و فریدون مشیری

9-36

سعید واعظ و مریم محمّدزاده

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی جنبۀ روان‌شناختی شخصیت در «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری و «مَا تَبْقَی لَکُم» اثر غسان کنفانی

37-56

احمدرضا صاعدی و فرزانه حاجی قاسمی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن

57-76

طاهره خامنه باقری و نسرین الهی‌نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی نوستالژی در اشعار ایلیا ابوماضی و منوچهر آتشی

77-99

محمودرضا توکلی محمدی و محسن قربانی حُسنارودی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

کاربردشناسی قید حالت و اشکال مختلف آن در زبان عربی

101-118

علی اسودی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

واکاوی درون‌مایه‌های مدح علوی در اشعار ناصرخسرو قبادیانی و دیک‌الجن حمصی

119-140

حسین گلی و شهاب‌الدّین کریمی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله