فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


تحلیل سبکشناسانۀ سهندیّه های شهریار و بولود قاراچورلو (سهند)

11-38

سعید واعظ و محمّد شیخ الإسلامی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی شعر سعدی و نابی

39-64

حمیرا زمرّدی و دیادین آزارک

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

شعر تعلیمی ابونواس و سعدی در آینة ادبیّات تطبیقی

65-79

تورج زینی وند و رضوان محمّدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تأمّلی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و قلم سرنوشت از جعفر شهری

81-99

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهی نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مطالعة تطبيقي سيماي رستم در ادبيّات فارسي، روسي و گرجي

101-123

مهناز نوروزی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی عناصر داستانی پیرنگ و شخصیّت در داستان های دینی عبدالتّواب یوسف و مصطفی رحماندوست

125-144

احمد امیدعلی و الهام جُرفی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مفهوم شهید و شهادت در شعر سپیده کاشانی و نازک الملائکه

145-161

علی وفایی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله