فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-8

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

شیوة روایت پردازی «پس گشتی» در ساختار دو رمان از علاء الأسوانی

9-25

عبدالعلی آل بویه و مهدی اسمعیلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

ترجمة نمایشنامه های فارسی در جهان عرب

27-40

محمد رحیمی خویگانی و نرگس گنجی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تطبیق شهرزاد داستانی با شهرزاد نمایشی: مجموعه نمایش خانگی شهرزاد و تأثیرپذیری آن از هزارویک شب

41-55

شهرام دلشاد و الهه ستاری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نشانه شناسی درون مایه های پایداری در اشعار سمیح القاسم و پابلو نرودا با تکیه بر روش فرم (معنا) و مفهوم رولان بارت

57-78

حسین گلی و شهاب الدّین کریمی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تحلیل داستان کوتاه عشق از اسماعیل فصیح و تطبیق آن با تابلویی از گوستاو کوبه، نقاش فرانسوی

79-95

سمیه نظری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تناص از برده بوصیری تا مدیحه هاتف اصفهانی

97-113

علیرضا حسینی و زهرا صابری نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

115-124

سید محمدباقر کمال الدّینی و سیّد شهاب کمال الدّینی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

125-140

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله