فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-7

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تطبیق تحلیلی کارکرد نمادهای مشترک در داستان‌های «خرگوش‌خان و لاک‌پشت‌میرزا» و «میش غدّار و گرگ نابکار» از جواد مجابی و «مسابقۀ حیوانات» و «گوسفندی که گرگ شد» از عزیز نسین

9-25

سعید واعظ و کورش سلمان نصر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

روش‌شناسی ترجمۀ «کنایه» در ترجمه‌های عربی بخشی از غزلیات حافظ به قلم ابراهیم الشواربی و عمر شبلی

27-48

شهریار نیازی و عطیه یوسفی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی نشانه‌ـ ‌معناشناختی اشعار نِزار قبّانی

49-67

علی صفایی و کیومرث خان بابازاده

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نگاهی به نظریۀ زبان‌های آلتایی

69-82

بهروز بیک بابایی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی مؤلفه‌های روایتگری نقیضه‌محور در شب‌های کوش آداسی از منظر فرامتنیت ژنت

83-111

ابوالفضل حری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی آرکی‌تایپ برادرکشی در اساطیر جهان (شباهت‌ها و تفاوت‌ها)

113-140

محمدسعید فرجی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله