به نام خدا

قابل توجّه دانشجویان و استادان ارجمند زبان و ادبیّات رشته‌های گوناگون فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل با همکاری استادان زبان و ادبیّات داخل و خارج کشور در رشته‌های مختلف ادبی، از مقالات تحقیقی، علمی و پژوهشی تطبیقی نویسندگان محترم در یکی از حوزه‌های زبان و ادبیّات فارسی و رشته‌های عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی و اسپانیولی، چینی و ژاپنی استقبال می‌کند. لذا به منظور تحقّق اهداف فصلنامه، از تمامی استادان گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان فعّال در رشته‌های فوق‌ دعوت می‌گردد دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند. با توجّه به عنوان فصلنامه و سیاست علمی آن، بدیهی است مقالات ارسالی در حوزة تطبیق زبان و ادبیّات ملل در اولویّت و مورد پذیرش خواهند بود و پس از داوری و ارزیابی علمی، در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت.

لطفاً مقالات نگارش یافته از طریق سایت فصلنامه به نشانی www.Jcronl.ir (پس از ثبت نام و ورود به پنل کاربری شخصی و ارسال مقالات) به فصلنامه ارسال گردد. با سپاس فراوان فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل