فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

6-1

-----------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مفهوم قدرت فوکو در اشعار «کوه سفیدِ» شلّی و «دماوندیۀ» بهار

32ـ9

ناصر ملکی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نگرشی تطبیقی به شخصیت و شخصیت‌پردازی در لکه‌ها از زویا پیرزاد و مژک‌دار کفش‌دار از ویکتوریا توکاروا

56ـ33

مهناز نوروزی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تطبیق و تحلیل دو مؤلفۀ رمانتیسم در شعر شیرکو بی‌کس و سیّد علی صالحی

80ـ57

عباس باقی نژاد و سیّد اسلام دعاگو

چکیدة مقاله
دریافت مقاله