قابل توجّه دانشجویان و استادان ارجمند
فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل از دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی پژوهشگران در یکی از زبانها و ادبیّات فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی، آلمانی، اسپانیولی، چینی و ژاپنی استقبال می‌کند. لذا با عنایت به اساسنامه و سیاست علمی فصلنامه، بدیهی است مقالاتی که روشمند، به دو زبان مختلف و با توجّه به نظریّه‌های علمی جدید در حوزة تطبیق زبان و ادبیّات ملل گوناگون نوشته شده باشند، در اولویّت خواهند بود. لطفاً پس از ثبت نام در سایت و ورود به بخش کاربری، مقالات بارگذاری و ارسال گردد.
با سپاس
فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل

صفحات آغازین

1-8

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی تحول ساختاری وزن و قالب در شعر سنّتی عربی و فارسی

9-30

مسعود باوان‌پوری، خلیل بیگ‌زاده و نرگس لرستانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

سلوک معنوی در دو کتاب قلعه، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری و مجموعه‌اشعار سهراب سپهری بر اساس روش جامعه‌شناختی کلود دوشه

31-52

صفورا ترک لادانی، نگین طباطبائی و نسرین یوسفیان

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

درآمدی توصیفی تحلیلی بر شعر تعلیمی در دیوان ابوالفتح بُستی و سعدی شیرازی

53-68

تورج زینی‌وند و مهدی ابراهیمی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تحلیل فرایند شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامۀ «شب روی سنگفرش خیس» و «یَومٌ مِنْ زَمانِنا» بر اساس نظریات مانفرد فیستر

69-85

اکرم رضائی و احمدرضا صاعدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستان‌های عبدالتّواب یوسف و مصطفی رحماندوست (بررسی موردی داستان خرگوش باهوش و داستان گرگ و خرگوش)

87-109

احمد امیدعلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی کارکردهای تکواژ «What» در زبان انگلیسی و «ما» در زبان عربی

111-125

علی اسودی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

واکاوی مؤلفه‌ها و اصول رئالیسم در رمان استخوان‌های خوک و دست‌های جذامی اثر مصطفی مستور

127-146

وحید سجادی‌فر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ

32-53

شکوه السّادات حسینی و حجّت بوداقی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات آغازین

1-10

----------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسي تطبيقي شخصيّت گردآفريد در شاهنامة فردوسی با جوديت در ادبيات انگلوساكسن

89-108

عرفان رجبی و نرجس قابلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله