قابل توجّه دانشجویان و استادان ارجمند
فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل از دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی پژوهشگران در یکی از زبانها و ادبیّات فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی، آلمانی، اسپانیولی، چینی و ژاپنی استقبال می‌کند. لذا با عنایت به اساسنامه و سیاست علمی فصلنامه، بدیهی است مقالاتی که روشمند، به دو زبان مختلف و با توجّه به نظریّه‌های علمی جدید در حوزة تطبیق زبان و ادبیّات ملل گوناگون نوشته شده باشند، در اولویّت خواهند بود. لطفاً پس از ثبت نام در سایت و ورود به بخش کاربری، مقالات بارگذاری و ارسال گردد.
با سپاس
فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل

صفحات آغازین

1-8

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

شیوة روایت پردازی «پس گشتی» در ساختار دو رمان از علاء الأسوانی

9-25

عبدالعلی آل بویه و مهدی اسمعیلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

ترجمة نمایشنامه های فارسی در جهان عرب

27-40

محمد رحیمی خویگانی و نرگس گنجی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تطبیق شهرزاد داستانی با شهرزاد نمایشی: مجموعه نمایش خانگی شهرزاد و تأثیرپذیری آن از هزارویک شب

41-55

شهرام دلشاد و الله ستاری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نشانه شناسی درون مایه های پایداری در اشعار سمیح القاسم و پابلو نرودا با تکیه بر روش فرم (معنا) و مفهوم رولان بارت

57-78

حسین گلی و شهاب الدّین کریمی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تحلیل داستان کوتاه عشق از اسماعیل فصیح و تطبیق آن با تابلویی از گوستاو کوبه، نقاش فرانسوی

79-95

سمیه نظری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تناص از برده بوصیری تا مدیحه هاتف اصفهانی

97-113

علیرضا حسینی و زهرا صابری نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

115-124

سید محمدباقر کمال الدّینی و سیّد شهاب کمال الدّینی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

125-140

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صفّارزاده و محمود درویش

47-61

صابره سیاوشی، زهرا نصری و شیما احمدی پور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات آغازین

1-10

----------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ

32-53

شکوه السّادات حسینی و حجّت بوداقی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله