به نام خدا قابل توجّه دانشجویان و استادان ارجمند زبان و ادبیّات رشته‌های گوناگون فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل با همکاری استادان زبان و ادبیّات داخل و خارج کشور در رشته‌های مختلف ادبی، از مقالات تحقیقی، علمی و پژوهشی تطبیقی نویسندگان محترم در یکی از حوزه‌های زبان و ادبیّات فارسی و رشته‌های عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی و اسپانیولی، چینی و ژاپنی استقبال می‌کند. لذا به منظور تحقّق اهداف فصلنامه، از تمامی استادان گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان فعّال در رشته‌های فوق‌ دعوت می‌گردد دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند. با توجّه به عنوان فصلنامه و سیاست علمی آن، بدیهی است مقالات ارسالی در حوزة تطبیق زبان و ادبیّات ملل در اولویّت و مورد پذیرش خواهند بود و پس از داوری و ارزیابی علمی، در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت. لطفاً مقالات نگارش یافته از طریق سایت فصلنامه به نشانی www.Jcronl.ir (پس از ثبت نام و ورود به پنل کاربری شخصی و ارسال مقالات) به فصلنامه ارسال گردد. با سپاس فراوان فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل


تحلیل سبکشناسانۀ سهندیّه های شهریار و بولود قاراچورلو (سهند)

صفحه 11-38

سعید واعظ و محمّد شیخ الإسلامی

بررسی تطبیقی شعر سعدی و نابی

صفحه 39-64

حمیرا زمرّدی و دیادین آزارک

شعر تعلیمی ابونواس و سعدی در آینة ادبیّات تطبیقی

صفحه 65-79

تورج زینی وند و رضوان محمّدی

تأمّلی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و قلم سرنوشت از جعفر شهری

صفحه 81-99

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهی نیا

مطالعة تطبيقي سيماي رستم در ادبيّات فارسي، روسي و گرجي

صفحه 101-123

بررسی تطبیقی عناصر داستانی پیرنگ و شخصیّت در داستان های دینی عبدالتّواب یوسف و مصطفی رحماندوست

صفحه 125-144

احمد امیدعلی و الهام جُرفی

بررسی تطبیقی مفهوم شهید و شهادت در شعر سپیده کاشانی و نازک الملائکه

صفحه 145-161


بررسی صدور کثرت از وحدت از دیدگاه شنکره و شبستری با تأکید بر گلشن راز

صفحه 101-116

سارا زینلی، علی غفّاری و مسعود باوان پوری

عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ

صفحه 32-53

شکوه السّادات حسینی و حجّت بوداقی

بررسی تطبیقی صحنه های نبرد در دو قصیده از انوری و متنبّی

صفحه 85-100

صابره سیاوشی و محسن حسنی حاجیوند