به نام خدا قابل توجّه دانشجویان و استادان ارجمند زبان و ادبیّات رشته‌های گوناگون فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل با همکاری استادان زبان و ادبیّات داخل و خارج کشور در رشته‌های مختلف ادبی، از مقالات تحقیقی، علمی و پژوهشی تطبیقی نویسندگان محترم در یکی از حوزه‌های زبان و ادبیّات فارسی و رشته‌های عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی و اسپانیولی، چینی و ژاپنی استقبال می‌کند. لذا به منظور تحقّق اهداف فصلنامه، از تمامی استادان گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان فعّال در رشته‌های فوق‌ دعوت می‌گردد دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند. با توجّه به عنوان فصلنامه و سیاست علمی آن، بدیهی است مقالات ارسالی در حوزة تطبیق زبان و ادبیّات ملل در اولویّت و مورد پذیرش خواهند بود و پس از داوری و ارزیابی علمی، در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت. لطفاً مقالات نگارش یافته از طریق سایت فصلنامه به نشانی www.Jcronl.ir (پس از ثبت نام و ورود به پنل کاربری شخصی و ارسال مقالات) به فصلنامه ارسال گردد. با سپاس فراوان فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل

صفحات آغازین

صفحه 1-12

بررسی تطبیقی سرندیبیّات محمود سامی بارودی و حبسیّات مسعود سعد سلمان

صفحه 11-30

احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی و حمیدرضا غلامی

شعر بومگرای نیما یوشیج و ویلیام باتلر ییتس در مبارزه با استعمار

صفحه 31-46

زهرا جا ن نثاری لادانی و توحید تیموری

بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صفّارزاده و محمود درویش

صفحه 47-61

صابره سیاوشی، زهرا نصری و شیما احمدی پور

همگرایی و واگرایی تصویر جنگ در ادبیّات فرانسه و فارسی؛ بررسی تطبیقی سفر به انتهای شب از سلین و زمین سوخته از احمد محمود

صفحه 63-76

اکرم آیتی و مائده رحیمی رکنی

بررسی تطبیقی مفاهیم و مضامین غزل عبّاس بن احنف و نظامی گنجوی

صفحه 77-90

حسن دادخواه تهرانی، محمود آبدانان مهدی زاده، کامران سلیمانی و زینب منوچهری

بررسی تطبیقی شعر تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی و محمود ورّاق

صفحه 91-103

یدالله رفیعی، مسعود باوان پوری و نرگس لرستانی

اسطورة «قابیل و مسیح» در اشعار شاملو و سیّاب

صفحه 105-120

عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ

صفحه 32-53

شکوه السّادات حسینی و حجّت بوداقی

بررسی تطبیقی صحنه های نبرد در دو قصیده از انوری و متنبّی

صفحه 85-100

صابره سیاوشی و محسن حسنی حاجیوند

بررسی صدور کثرت از وحدت از دیدگاه شنکره و شبستری با تأکید بر گلشن راز

صفحه 101-116

سارا زینلی، علی غفّاری و مسعود باوان پوری